Leydse KluchtenCompagnie


De toneelstichting is officieus sinds 2004, officieel sinds 2007 actief met het vertalen, bewerken en spelen van authentieke Hollandse kluchten uit de periode 1400-1700. Met ongeveer 10-15 spelers worden jaarlijks 3 tot 4 kluchten ingestudeerd; het aantal optredens per jaar is ca. 15 keer door heel het land, op festivals en jaarmarkten.

geschiedenis

Meestal speelt de Compagnie 1 klucht vier keer op een middag voor een relatief laag tarief.
Doel is vooral straattoneel uit lang vervlogen tijden voor het voetlicht te brengen.
Nederland mag dan uit die tijd vooral bekend zijn vanwege zijn schilders, ook op toneelgebied gebeurde er wel het een en ander.

Een klucht is weliswaar geen hoogdravend toneel, maar wel volksvermaak met een moralistisch tintje: 
De kleine ondeugden van (meestal) de gewone burger worden lachwekkend uitvergroot.

Net als de schilderijen van Jan Steen laten de kluchten zien hoe mensen met elkaar omgingen. Een goed beeld van het gewone volk. Onbetaalbaar als tijdsdocument.

In de praktijk blijken de toeschouwers nog steeds te genieten van deze oude theatervorm.

Website gemaakt en onderhouden door Stef Haubrich