Truwanten/De vrome bedelaar


Truwanten/De vrome bedelaar , anoniem (ca. 1400) Duur: ca. 15 minuten
Bewerking: N.Roelandse (2006)truwant

In deze oude klucht uit de Middeleeuwen beklaagt de vrouw haar lot: Haar man is opeens bekeerd en gaat voortaan als broeder Everaat door het leven. Alle wereldse verleidingen wenst hij af te zweren. De meid beklaagt op haar beurt haar bazin, die haar streng en onrechtvaardig behandelt. Zij sluit zich bij broeder Everaat aan …

Oorspronkelijk begin van het stuk:
Vrouw: Kom hier, dan zal ik je nek breken!
Kom hier, onze Lieve Vrouwe zal dit wreken!
Dat vergeet gewoon mijn beesten!
Zij moesten vasten tot jij klaar was met feesten!
Meid: Rustig toch mevrouw, wees er tevreden mee
dat ik deze bos heb meegenomen.
Nog nooit heb ik van zover moeten komen.
Hoe onterecht maakt u zich boos,
want nimmer rusten mijn voeten op het pad dat ik koos.

Website gemaakt en onderhouden door Stef Haubrich