Leentjebuur


Leentjebuur (ca. 20-25 min.) van JFJ Volkers (2006)
leentjebuurkluchtsite
Deze klucht is een nieuw geschreven stuk, maar wel in de sfeer van de 16e/17e eeuw.
Het stuk werd tijdens het Rembrandtfestival 2007 bij de Hooglandse Kerk voor het eerst opgevoerd. Sindsdien staat deze klucht regelmatig op het programma, ook in 2013 was dat het geval.

Inhoud:
Visser Leendert klaagt over het gat in de hand van z’n vrouw Maaike. Z’n vrienden (?) verzinnen een list: Zogenaamd verdronken komt hijĀ  als deftig persoon (Lineus) aan land.
Zo kan hij haar mooi een lesje leren, maar hier heeft hij buiten de waard gerekend…

Het motto:
“Wie denkt een ander de les te kunnen lezen,
wordt vaak zelf de deur gewezen!”

Halverwege het stuk bezoekt ‘weduwe’ Maaike de herberg en ziet klaploper Hans zijn kans schoon:
Hans: Het lijkt warempel wel of ze erom vraagt!
Laat ik het er maar op wagen: Een weduwe is beter dan een onwillige maagd!

(tegen Maaike) Zeg, zal ik jouw leventje eens veraangenamen?
Wat dacht je ervan: Wij tweetjes, zo heerlijk samen?

Maaike: Nou, misschien moet ‘t er maar eens van komen.
Maar niet voor je een bad hebt genomen!

Website gemaakt en onderhouden door Stef Haubrich