Karelis


Karelis (ca. 20 min.) van JFJ Volkers (2006) (speciale dank aan Nico Roelandse voor tekstadviezen!)

KarelisDit nieuw geschreven stuk zou zich in de 17e eeuw hebben kunnen afspelen en is gebaseerd op de (soms op het platteland nog voorkomende) dorpsgek. De klucht beleefde zijn premiere tijdens het Houtkampfestival editie 2007 in Leiderdorp.

Inhoud:
Karelis is een zogenaamde uitvreter: Hij schuift gratis aan bij bruiloften en begrafenissen. Hij troost de mensen waar nodig, maar doet dit vooral om niets van de maaltijden te hoeven missen.
De omgeving wil hierin verandering brengen, maar of Karelis dat alles zo maar op z’n beloop zal laten?
Motto: “Voor een ‘gek’ is er altijd werk.
Is ‘t niet buiten, dan binnen de kerk!”

Aan het begin van het stuk:
Karelis (met luide stem): Zo, de tafel zit weer vol met verdrietige mensen.
(grijpt een brood) Ik kan me niets beters wensen!
Wilbrand: Karelis, bij een begrafenis is het een ongeschreven wet
dat een droevig gezicht wordt opgezet.
Karelis (onverstoorbaar): Hebben ze in de hemel ook bier?
(pakt kroes bier) Ik neem geen risico, ik blijf nog even hier!
Cornelia (klagend): Of we hier iemand trouwen, begraven of dopen:
Steeds komt die Krelis z’n hol uitgekropen!

Website gemaakt en onderhouden door Stef Haubrich