De getemde snorker


De getemde snorker (1646) van J.Noozeman, hertaling door N.H. Roelandse (aug.2008), tijdsduur ca. 30 minuten

snorkerDe klucht De getemde snorker, geschreven door Jan Noozeman (broer van Jillis Noozeman), heeft goedgelovigheid en opschepperij als thema. Het stuk beleefde zijn première in november 2008 (Trefpunt Warmond). In 2009 werd de klucht op de Leidse lakenfeesten gespeeld.

Slager Wybrant vindt in het varkenshok de minnaar van zijn vrouw. Rombout, de minnaar, weet zich het vege lijf te redden. De slager vermoedt wel iets en wapent zich voor de strijd. Uiteindelijk trekt hij toch aan het kortste eind, doordat de bemiddelaar hem een en ander op de mouw speldt.
In dit korte fragment maakt de slager zich klaar voor de strijd:

Wybrant:Hier gaat bloed vloeien, al was het de duivel of magere Hein!
Al kroop hij drie meter onder grond, nergens zal die veilig zijn!
Ik ben de snelste van heel Europa, ja, van heel de wereld!
Ik ben Alexander, de allergrootste held.
Een soldaat van Mars, die de goden zal bevechten.
Ik werd de aanvoerder van al zijn wapenknechten.
Met een slag door het hart splijt ik hem uit elkaar.
In twee helften gelijk de Duitse adelaar!
Mijn schild zal bij aanblik een ieder doen verstenen van angst.
Met de blik van een adder dood ik mijn vangst.
Al kwamen ze met duizend of meer.
Als een kanonskogel maai ik ze neer!

Website gemaakt en onderhouden door Stef Haubrich