De blinde


Esbatement De blinde die het geld begroef (schrijver/jaartal onbekend), hertaling/bewerking: (c) drs.JFJ Volkers, januari 2009

“Esbatement van den blinden die tgelt begroef” is een van de drie kluchten, die in de vorm van een proefschrift (M.de Jong, 1934) verscheen. Het boekwerkje werd bij de Slegte (Nijmegen) gevonden. De klucht wordt als voorloper van PC Hoofts Warenar beschouwd.

Het verhaal gaat over een oude blinde man, die samen met z’n knecht bedelend door de stad trekt. De blinde man wil op zeker ogenblik zijn vele geld (want arm is hij zeker niet!) veilig in een pot verbergen. En waar kan dat beter dan in de grond? Zijn knecht gaat aan de slag, maar hij wordt gezien door de schoenmaker, die iets later vol gretigheid de pot opgraaft. De oude man meldt de volgende dag dat hij er niet gerust op is: Hij had zo’n slechte droom. Na aandringen graaft de knecht de pot op. Leeg! De blinde is de wanhoop nabij, maar de knecht verzint een list om het geld toch weer in de pot te krijgen.

Een tekstfragment:
De schoenmaker ziet z’n kans schoon en graaft de pot op…

Haha! Die vrek dacht z’n geld zeker en veilig onder te spitten!
Wie geld bewaart, blijft er graag op zitten.
Ik ben meer iemand van het geld uitgeven.
Wie geld oppot, heeft een arm leven.
(….) Ik zie de pot, bij Jupiter’s paarden!
God zegene hem, die dit voor mij bewaarde!
Te vaak werd ik door de armoede gebeten.
Maar voort nu, die tijd kan je nu vergeten.