Boereklucht


Boereklucht van costers Coster (1612)
Duur: ca.30 minuten

Deze klucht werd in 2005 door drs JFJ Volkers vertaald en is in aangepaste vorm op het Rembrandtfestival van dat jaar opgevoerd. In 2013 is de klucht nogmaals door Nico Roelandse en Johan Volkers bewerkt. Hierbij werd ook de klucht van de Jacht (Focquenbroch) gebruikt.

Inhoud: In deze klucht gaat het over het leveren van een vrachtje hout. Het gaat over hout en vuur en dan denkt men al gauw aan de liefde… De vrouw denkt na de daad turfboer Tewis te slim af te zijn, maar de boer lijkt dit keer minder dom dan in andere kluchten …

Begin van het stuk:
mevrouw Waar is de Jonker die ik wilde ?
Hoe kwam het dat mijn hart verkilde?
Alles moet steeds met gelijke tred.
Nooit is ie eens opgewonden in bed.
Mijn lichaam is nog niet zo oud en stijf.
Waar vind ik een man met honger naar mijn lijf?

Anne Ja, onze haan doet bar weinig met de hennen…
en aan z’n botte manieren zal ik ook nooit wennen.
Lag hij vandaag nog tussen de 6 planken,
Dan sloeg jij als eerste een kruis om de Heer te danken!

Website gemaakt en onderhouden door Stef Haubrich