Rubben


Rubben (ca. 10 min.), anoniem (ca. 1410)

Dit stuk werd opgevoerd tijdens de eerste editie van het Rembrandtfestival (2004) bij de Pieterskerk. Helaas is het verhaaltje wat dun…

Inhoud: De schoonzoon beklaagt zich bij z’n schoonouders, dat hij al na 3 maanden vader is geworden. Dat kan toch helemaal niet?
Schoonmoeder rekent hem alles voor. Alles klopt toch? Haar man geeft haar een waarderend schouderklopje: “Ja, vrouw, zo heb je mij destijds ook voor de gek gehouden”.
Begin van het stuk:
Goosen: Wat voor de duivel mankeert jou? Wat is er?
Vrouw: Lieve Gozewijn, herinner jij je nog dat onze dochter trouwde?

Goosen: Jazeker, zij trouwde met een beste kerel. Dat is ongeveer drie maanden geleden.
Vrouw: Voor iemand die goed telt, is dat vandaag de dag negen maanden geleden. Maar Rubben is erg van streek, omdat zij nu al een kind ter wereld heeft gebracht. Zoiets kan heel goed.

Website gemaakt en onderhouden door Stef Haubrich