Klucht van de Koe


Klucht van de Koe (ca. 20 min.), G.A.Bredero (1612)

INHOUD: Een gauwdief vraagt en krijgt onderdak in een herberg in Ouderkerk. Als de boer slaapt, brengt de dief de koe naar elders en keert vervolgens terug naar de herberg. De volgende dag gaat de dief met de boer naar de markt in Amsterdam. Onderweg gaat de dief zogenaamd nog bij mensen langs die hem nog geld schuldig zijn. Als betaling krijgt hij geen geld, maar een koe mee. De boer herkent de koe, maar de dief praat hem dat zo goed uit het hoofd, dat de boer de koe zelfs op de markt gaat verkopen. Het geld wordt heerlijk uitgegeven in een lokale herberg. Als de boerenzoon huilend vertelt dat de koe is gestolen, moet de boer toch om de slimmigheid van de dief (die er al tussenuit is geknepen) lachen.

Het verhaal is oorspronkelijk Duits en dateert uit de zestiende eeuw. Bredero heeft het verhaal echter wel vervolmaakt.

Tot heden is dit stuk nog niet door de Compagnie gespeeld.

Website gemaakt en onderhouden door Stef Haubrich